Coaching

IMG 8221

PERSONLIG TRÄNING

Med hjälp av en Personlig Tränare får du en trygg och bra start på din träning. En PT fungerar som en professionell träningspartner som hjälper dig att nå dina mål genom säker och effektiv träning, samtidigt som du lär dig mycket om träning och teknik. Personlig träning är ett härligt sätt att få ut maximalt av din träning. Under resans gång dokumenteras din träning och dina framsteg. De bokade PT-timmarna sporrar dig att ta dig till träningen även de dagar då motivationen tryter.
En PT tar hänsyn till din livssituation, träningsbakgrund, målsättningar och eventuella skador och sjukdomar. Med stöd av en PT stärker du ditt självförtroende och vågar prova på mer utmanande rörelser och övningar.
Sandstrand Wellness Club erbjuder PT-tjänster för att hjälpa dig att sätta hållbara och mätbara mål, hitta och behålla motivationen och ge dig genomtänkta individuella träningsupplägg.
IMG 3677 v2
KOSTRÅDGIVNING
Träning, kost och vila utgör tre grundpelare för hälsa, träningsork och utveckling. Det viktigaste är den vanliga vardagskosten, eftersom de dagliga matvanorna har stor betydelse för helheten. En vettigt sammansatt kost hjälper dig att nå dina resultat samt minskar risken för sjukdomar.
Sandstrand Wellness Club erbjuder kostrådgivningstjänster som utgår från kundens matvanor, intresse för matlagning och eventuella önskemål om specialdieter. Genom ett kostschema kan du få hjälp att effektivera din träning, nå bättre träningsresultat och upprätthålla eller uppnå en lämplig kroppssammansättning.
IMG 3663
KROPPSSAMMANSÄTTNINGSMÄTNING
Mätning av kroppssammansättningen ger insyn i hur du fysiskt mår och vad du kan göra för att åtgärda eventuella problemområden. Förutom information om muskel- och fettmassa fås information om basalomsättning, vätskebalans, visceralt fett och metabolisk ålder.
Sandstrand Wellness Club erbjuder kroppssammansättningsmätning med en Tanitavåg och analys av värden. Genom en mätning får du mångsidiga och detaljerade resultat och kan följa med förändringar med den noggrannhet som är möjlig med Tanita. Utifrån kroppssammansättningsmätningen kan du få kostråd enligt dina målsättningar och behov för att förebygga framtida ohälsa.